De naam Het Vierblad

Home Ons aanbod Creativiteit Coaching Maatwerk Wat is Het Vierblad? Wie zijn de cursusleiders? Contact
© Peter Bakx

Het Vierblad

  1. De keuze van de naam voor de opleiding vindt zijn oorsprong in het klavertje vier; het  symbool van geluk. Het staat voor de doelstelling van de opleiding: de weg naar zelfbevrijding, de kunst van het gelukkig zijn en het veld van liefde. 2. Ook is de naam gekozen vanwege het getal vier. Vier is het symbool van de zichtbare werkelijkheid.  Met de vier ontstaat ruimte. Één is de punt, twee de lijn,  met drie lijnen vormen we de driehoek en met vier driehoeken krijgen we een piramide. 3. De schepping bestaat volgens de overtuiging in de oudheid uit de vier elementen water, aarde, vuur en lucht. Alles in deze wereld bestaat uit die vier elementen. 4. Vier is ook het getal  van de tijd- en ruimteordening. We verdelen het jaar in vier seizoenen, de dag in een ochtend, middag, avond en nacht en de positie op aarde in vier windstreken. In het kruispunt tenslotte komen de vier wegen samen. 5. Het vierblad zelf is een vorm die in maaswerk, of anders gezegd raampartijen, van  bijvoorbeeld kerken of kathedralen voorkomt. 6. De vier inzichten; De Mexicaanse sjamaan Miguel Ruiz heeft een heel klein boekje geschreven over vier inzichten (The four agreements), oude wijsheden uit zijn Tolteken-cultuur. a. Het eerste inzicht: Wees onberispelijk in je woorden  - Be impeccable with your word b. Het tweede inzicht: Vat niets persoonlijk op - Don’t take anything personally c. Het derde inzicht: Ga niet uit van veronderstellingen - Don’t make assumptions d. Het vierde inzicht: Doe altijd je best - Always do your best 7. De vier paden a. Jnana Yoga is  de weg van meditatief bewustzijn die leidt tot verlichtende wijsheid. Voordat  Jnana Yoga gepraktiseerd kan worden moet de kandidaat de lessen van de andere yoga wegen hebben geïntegreerd in zijn leven. b. Raja Yoga wordt vaak de “Koninklijke Weg” genoemd die leert om gedachtegolven te beheersen en mentale en fysieke energie in spirituele energie om te zetten. c. Bhakti is de weg van toewijding en compleet geloof. De beoefenaar verliest langzaamaan de eigen identiteit en wordt één met God of object van geloof, dit is de staat van zelfrealisatie. d. Karma Yoga is een weg van toewijding aan het werk. Het doel is om de identiteit kwijt te raken tijdens het werken, alleen het onzelfzuchtige werk blijft over. 8. De vier gedachten; hoe de wereld wordt waargenomen is afhankelijk van de geest die waarneemt. Wil je de wereld onderzoeken, dan moet je volgens het boeddhisme dus beginnen met het onderzoeken van de geest. In de Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme contempleert men daarom de zogenaamde ‘vier gedachten’, die de 'geest rijp maken' voor de dharma. a. De eerste gedachte gaat over de kostbaarheid van het menselijk leven en dat dit ons de mogelijkheid geeft tot verlichting. b. De tweede gedachte gaat over het zien van de vergankelijkheid. c. Volgens de derde gedachte ontstaat, verandert en vergaat alles onder invloed van de wetten van oorzaak en gevolg. De derde gedachte gaat over karma: de natuurwet van oorzaak en gevolg. d. De vierde gedachte beschrijft samsara als een oceaan van lijden. Dit lijden is niet alleen fysiek, het speelt ook in de geest. 9. Het quadrivium (de viersprong) bevat de volgende wetenschappen: arithmetica (rekenkunde), geometrica (landmeetkunde), astronomia (sterrenkunde) en musica (muziek). 10. Vier niveaus van verbinding met jezelf: a. Spiritueel; stel je jezelf regelmatig vragen over zingeving, over waartoe je op aarde bent? b. Rationeel; formuleer je bewust concrete doelen voor jezelf, en zijn die haalbaar, passen ze bij je? c. Emotioneel; is je gemoedstoestand voldoende in balans, ben je blij, gelukkig, kwaad, verdrietig, en hoe ga je om met je gevoelens? d. Fysiek; zit je lekker in je vel, letterlijk? Voel je voldoende hoe je lichaam reageert op extreme situaties van vermoeidheid of stress of euforie? Als je in contact bent met deze vier elementen, dan heb je verbinding met jezelf. Als je verbinding hebt met jezelf, ben je beter in staat je te verbinden met een ander.
Verder Wat is Het Vierblad?